موفقیت در مناقصات اتفاقی نیست !

مدیریت محترم ، فکر می کنید چه عواملی در موفقیت در مناقصات نقش داشته باشند ؟ حتما برای شما هم پیش آمده است که از برخی مناقصات جا بمانید به عبارت دیگر یادتان برود و مهلت دریافت اسناد مناقصه مورد نظرتان تمام شود. استفاده از یک سامانه اطلاع رسانی جامع و بروز برای دریافت اطلاعات [...]